PARİBU VENTURES AÇIK RIZA METNİ

Paribu Teknoloji A.Ş. (“Paribu Ventures” veya “Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “Paribu Ventures Aydınlatma Metni” aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildim.

Paribu Ventures ile ilişkim kapsamında elde edilen e-posta verisi içeren iletişim bilgilerimin;

  • Paribu Ventures olarak tarafınıza ileteceğim projelerin ve fikirlerin değerlendirilmesi,
  • Bahse geçen proje ve fikirlerin detayları hakkında benimle iletişime geçilmesi,
  • Paribu Ventures tarafından düzenlenen organizasyon ve etkinliklere ilişkin duyuru/bilgilendirme yapılması,
  • Paribu Ventures ile ilgili haber ve güncellemeler hakkında bilgi verilmesi,
  • Paribu Ventures olarak işbiriliği içinde olduğumuz anlaşmalı kurumların ve çözüm ortaklarının sağladığı faydalar hakkında bilgi verilmesi

amacıyla işlenmesine ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun şekilde yurt içinde ve yurt dışında bulunan yetkili resmi kurum ve kuruluşlar, hizmet sağlayıcı firmalar ve iş ortakları ile paylaşılmasına rıza veriyorum.

Paribu Teknoloji Anonim Şirketi Notu: Paribu bünyesinde kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz, rızanızı geri almak isterseniz ve Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanmak isterseniz “www.paribu.com” adresi aracılığıyla daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

PARİBU VENTURES CONSENT TEXT

I have been informed about my personal data processed by Paribu Teknoloji A.Ş. ("Paribu Ventures" or "Company") through the "Paribu Ventures Clarification Text" prepared in accordance with the Personal Data Protection Law No. 6698 ("Law").

I hereby consent to my contact information including e-mail address obtained within the scope of my relationship with Paribu Ventures will be processed for the purpose of;

  • Evaluating the projects and ideas you send to us,
  • Contacting you about the details of these projects and ideas,
  • Making announcement/ providing information regarding the organizations and events organized by Paribu Ventures,
  • Providing information about the news and updates about Paribu Ventures,
  • Providing information about the benefits provided by the contracted institutions and solution partners we cooperate with as Paribu Ventures.

and may be shared with the authorized official institutions and organizations, service providers and business partners in Turkey and abroad in accordance with the rules regarding the transfer of personal data specified in Articles 8 and 9 of the Law.

Paribu Teknoloji Anonim Şirketi Note: If you wish to access more detailed information on the protection and processing of personal data within Paribu, if you wish to withdraw your consent and if you wish to exercise your rights under the Law, you can access more detailed information via the address “www.paribu.com”